Dietopedie


DIETOPEDIE 

Seznam používaných termínů

A

Aminokyseliny – stavební jednotky bílkovin/proteinů. Více info v článku třeba zde.

B

Bílkoviny – jinak také proteiny. S pomocí bílkovin se staví, udržují a obnovují tělesné tkáně – svaly, orgány a imunitní systém. Jejich příjem je nezbytný a jejich potřeba je zvýšená při růstu dítěte, u těhotných matek, v rekonvalescenci a u sportovců. Mají svůj velký význam v redukční dietě. Více info v článku např. tady.

Bodyweight – nebo přesněji bodyweight exercixes nebo bodyweight workout. Termín z angličtiny pro posilovací cvičení s vlastní tělesnou hmotností. Více info v článku např. tady.

C

Calisthenics – čes. kalistenika nebo posilování s vlastní telěsnou vahou. Termín pro posilovací cvičení, při kterém se namísto strojů, závaží nebo činek používá váha vlastního těla. Více se o kalistenice dočtete např. tady. 

C-reaktivní protein – angl.zkratka CRP. Bílkovina, která je součástí obranného mechanismu těla a nachází se v krevním séru. Měření hodnoty tohoto proteinu ukazuje stupeň zánětlivosti organismu (u zdravého jedince do 7 mg/ml). Dle hodnoty CRP se dá rozhodnout, zda u nemocného člověka nasadit nebo nenasadit antibiotika. Více info v článku zde.

D

Dieta – promyšlená skladba potravy pro dosažení specifického cíle https://cs.wikipedia.org/wiki/Dieta. Dieta může být léčebná nebo zdravotní, např. bezlepková pro osoby s alergií na lepek. Nebo může být dieta redukční pro snížení tělesné hmotnosti a podílu tělesného tuku. Více info v článku např. zde.

E

Eikosanoidy – látky, které vznikají z polynenasycených mastných kyselin. Rovnováhu udržují dvě proti sobě působící skupiny eikosanoidů.

F

Fosfor – minerální látka, která se uplatňuje s vápníkem především na tvorbě kostí. Dále hraje roli v metabolismu bílkovin, tuků a cukrů a podílí se na přenosu energie. Jeho nedostatek způsobuje opoždění pohlavního dospívání, poruchy ovariálního cyklu, zvýšení embryonální mortality nebo nadměrné vylučování vápníku (hrozba osteoporózy nebo oestoartrózy).

G

Genové inženýrství – soubor postupů, při kterých dochází k zásahu do DNA organismu s cílem dát mu nové vlastnosti. Z nich pak vznikají GMO (geneticky modifikované organismy), např. plodiny, u kterých byl změněn dědičný materiál pomocí genových technologií. GM plodiny se vyznačují různými specifickými vlastnostmi, mezi které patří zejména odolnost vůči škodlivým činitelům – škůdcům, chorobám, chladu, suchu apod., anebo tolerance vůči postřiku neselektivním herbicidem, který ničí všechny ostatní, nežádoucí rostliny (plevele).

H

Hlad – je nepodmíněná reakce organismu vyvolaná nedostatkem potravy. Hlad je důležitým signálem, sdělující tělu potřebu příjmu potravy a energie z ní a vzniká, když hladina glykogenu v krvi poklesne pod určitou hranici. Řídícím orgánem ovládající hlad je část mozku zvaná hypothalamus.

CH

Cholesterol – je látka tukové povahy přítomná v každé lidské buňce svymi. Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky. Je důležitou stavební jednotkou některých hormonů. Cholesterol je pro organismus nezbytný, ale jeho nadbytek může vyvolat vážné zdravotní problémy. Pro určení jeho zdravotní prospešnosti nebo škodlivosti je pořeba rozlišovat mezi LDL a HDL cholesterolem, dále posoudit jejich hladinu v krvi vůči celkovému cholesterolu. Více info např. zde.

J

Jód – minerální látka, která je součástí hormonů štítné žlázy. Jeho zdrojem jsou mořské ryby a jodizovaná sůl. Při nedostatku jódu dochází k mentálnímu poškození plodu, poruchám reprodukce nebo např. obezitě.

K

Kreatin – dusíkatá organická kyselina běžně se nacházející ve všech obratlovcích. Nejvyšší koncentrace dosahuje pak přímo ve svalové tkáni. Kreatin zvyšuje energetickou zásobu svalu a tak zvyšuje jeho výkonnost.

L

Laktátová křivka – Zobrazení odpovědi organismu na zátěž vytrvalostního typu. Zobrazuje závislost krevního laktátu na tepové frekvenci nebo podávaném výkonu. Jejími základními body jsou aerobní a anaerobní práh a dělí ji tak na 3 části: aerobní, přechodovou a anaerobní. Laktátová křivka vyjadřuje schopnost svalů zpracovávat tuk jako přednostní palivo, recyklovat laktát a tím šetřit sacharidy jako kritický zdroj energie. 

M

Mentální anorexie – úmyslné snižování tělesné hmotnosti většinou u mladých a dospívajících dívek.

Mentální bulimie – opakující se záchvaty přejídání spojené s přehnanou kontrolou tělesné hmotnosti většinou u dospívajících a mladých dívek.

Metabolický syndrom – je skupina pro zdraví rizikových faktorů. Tyto faktory se vyskytují společně a zvyšují riziko získání cukrovky a kardiovaskulárních (srdečních a cévních) onemocnění jako je infarkt a mrtvice. Více info zde.

N

Nadváha – předstupeň obezity. Hodnoty BMI (body mass index) pro nadváhu jsou 25-30 (kg/m2). U sportovců z důvodu většího podílu svalové hmoty může dojít k chybné diagnóze nadváhy. Dalšími nástroji pro určení nadváhy je měření poměru pas boky, kaliperace nebo bioimpedanční měření.

O

Oves – cereálie s optimálními vlastnostmi pro racionální, redukční jídelníček nebo sportovní jídelníček. Oves má srovnání s ostatními obilovinami nejvyšší obsah bílkovin a minerálních látek, má vysoký obsah vlákniny a v tuku výborný poměr mastných kyselin. Známé jsou antioxidační účinky ovsa a jeho schopnost snižovat cholesterol v krvi.

P

Prebiotikum – obtížně stravitelná nebo nestravitelná složka potravy nejčastěji z oligosacharidů. Jsou prospěšné pro zdraví konzumenta z důvodu podpory růstu a aktivity střevní mikroflóry. Více info zde.

Probiotikum – je živý organismus (bakterie, kvasinky) přidávaný do potravy pro zlepšení rovnováhy střevní mikroflóry. Probiotika jsou obsaženy např. v jogurtu, acidofilním mléce a plísňových sýrech.

R

Redukční dieta –  dieta, jejímž cílem je redukce (snížení) tělesné hmotnosti pro léčbu nadváhy a obezity. Více info třeba zde cs.wikipedia.org.

S

Six-pack – označení pro ploché břicho s jasně viditelnými břišními svaly, z který je vidět 6 částí, proto six-pack (z angl.  balíček po šesti). V češtině se používá např. termín pekáč buchet.

Smrtící kvarteto – nebo také Syndrom X či metabolický syndrom je skupina pro zdraví rizikových faktorů. Tyto faktory se vyskytují společně a zvyšují riziko získání cukrovky a kardiovaskulárních (srdečních a cévních) onemocnění jako je infarkt a mrtvice. Více info v článku zde.

Syrovátkový protein – směs proteinů izolovaných se syrovátky, tekutiny, která vzniká jako vedlejší produkt výroby sýrů. Více info o proteinech třeba tady.

T

Trávení – také digesce nebo zažívání je metabolický biochemický proces pro získávání živin z konzumované potravy. Při trávení se potrava rozkládá na jednodušší látky, které jsou pak jednoduše vstřebávány do organismu. Více o trávení zde.

Tritikale – uměle vyrobený kříženec pšenice seté a žita setého s využitím zejména pro výrobu mouky na chléb. Má vysoký obsah bílkovin.

V

Veganství – způsob stravování  spočívající v odmítnutí konzumace veškerých živočišných produktů.

Vegetariánství – způsob stravování, kdy člověk nejí některé živočišné produkty, hlavně  maso a masné výrobky.

Rate this post